Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Калина  [Clear All Filters]
1997
Иванова, К. авт, 1997. Петко Славейков (1827-1895). Българска реч, 3(3–4), с-ци39–44.
1995
Иванова, К. авт, 1995. Кой се подвизава „у дома“?. Българска реч, 1(3), с-ци26–27.
Иванова, К. & Ницолова, P. авт-ри, 1995. Ние, говорещите хора, София: Софийски университет.
1984
Селимски, Л. и съавт. авт-ри, 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци101–124.
Subscribe to Синдикирай