Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Илчев, Петър  [Clear All Filters]
1995
Илчев, П. авт, 1995. Кирил Мирчев (1902 – 1975). Българска реч, 1(4), с-ци9–10.
1987
Илчев, П. авт, 1987. Наченки на морфемна сегментация в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци62–66.
1980
Илчев, П. авт, 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци34–36.
Subscribe to Синдикирай