Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Национален статистически институт  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Анон, 2011. Преброяване 2011. Окончателни данни, София: Национален статистически институт. Available at: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf [Отворен на 27.10.2014AD].
Subscribe to Синдикирай