Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Пернишка, Емилия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Пернишка, Е. авт, 1996. За добрата и злата сила на думите. I част. Българска реч, 2(1), с-ци29–31.
II част вж.:[ibib]Пернишка1996a[/ibib]
Пернишка, Е. авт, 1996. За добрата и злата сила на думите. II част. Българска реч, 2(2), с-ци20–22.
I част вж.: [ibib]Пернишка1996[/ibib]
С
Пернишка, Е. & Балабанова, Х. авт-ри, 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), с-ци204–205.
Subscribe to Синдикирай