Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Жобов, Владимир  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1991. Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци101–108.
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1992. Библиография на трудовете на Боряна Велчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци90–94.
Жобов, В. авт, 2000. Библиография на Василка Радева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци135–144.
Жобов, В. авт, 1996. Библиография на Анастасия Мишева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), с-ци120–123.
Subscribe to Синдикирай