Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Даскалова, Ангелина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Даскалова, А. авт, 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци95–100.
Е
Даскалова, А. авт, 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), с-ци18–19.
За думата растегъ / растѧгъ
Subscribe to Синдикирай