Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Даскалова, Ангелина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Даскалова, А. авт, 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), с-ци18–19.
За думата растегъ / растѧгъ
Даскалова, А. авт, 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци95–100.
Даскалова, А. & Велчева, Б. авт-ри, 1982. Из историята на българската роднинска терминология. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци58–68.
Даскалова, А. & Райкова, М. авт-ри, 2001. Към историята на някои названия на части от човешкото тяло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци69–79.
Subscribe to Синдикирай