Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Крысин, Л. П.  [Clear All Filters]
1984
Крысин, Л.П. авт, 1984. Гипербола в русской разговорной речи. В Проблемы структурной лингвистики. Москва: Наука, с-ци 95-111.
Subscribe to Синдикирай