Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Христо Кючуков  [Clear All Filters]
Глава от книга
Йосифова, Р. авт, 2011. Класификация на жестове: подходи и перспективи. В Ю. Стоянова & Кючуков, Х., ред-ри Психология и лингвистика : Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Просвета.
Subscribe to Синдикирай