Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Китанова, Мария  [Clear All Filters]
Книга
Легурска, П. & Китанова, М. авт-ри, 2008. Тематичен речник на народния календар, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Статия в списание
Китанова, М. авт, 1997. Аналист или анализатор. Българска реч, 3(3–4), с-ци20–21.
Китанова, М. авт, 2000. За произхода на фразеологизма на куковден. Българска реч, 6(1–2), с-ци49–50.
Китанова, М. авт, 2011. Професор Венче Попова на 80 години. Българска реч, 17(1), с-ци69-70.
Китанова, М. авт, 2008. Светлана Михайловна Толстая на 70 години. Българска реч, 14(2-3), с-ци83 – 85.
Китанова, М. авт, 2003. Тематичен речник на народния календар. Българска реч, 9(1), с-ци36–47.
Subscribe to Синдикирай