Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Григорова, Е.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Григорова, Е., Евтимова, Л. & Джелепов, В. авт-ри, 1994. Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове. Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т.XXXV, серия 9,, 35, с-ци139–145.
Subscribe to Синдикирай