Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Джелепов, В.  [Clear All Filters]
1994
Григорова, Е., Евтимова, Л. & Джелепов, В. авт-ри, 1994. Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове. Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т.XXXV, серия 9,, 35, с-ци139–145.
1997
Джелепов, В. авт, 1997. Невербални аспекти на комуникативните интеракции. Научни трудове на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Велико Търново, 51, с111.
Subscribe to Синдикирай