Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Автор is Пашов, Петър  [Clear All Filters]
2013
Пашов, П. авт, 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч, 19(3), с-ци8 – 10.
1999
Пашов, П. авт, 1999. Българският правопис. Българска реч, 5(1), с-ци11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
1981
Пашов, П. авт, 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци309–313.
Subscribe to Синдикирай