Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Андреева, Людмила  [Clear All Filters]
Книга
Ериксън, Е. авт, 1996. Идентичност, младост и криза, София: Наука и изкуство.
Андреева, Л. авт, 2007. Социално познание и междуличностно взаимодействие, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Библиогр. с. 352-360 ; Азб. показалец
Subscribe to Синдикирай