Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Бояджиев, Андрей  [Clear All Filters]
1995
Бояджиев, А. авт, 1995. Знаете ли, че .. Българска реч, 1(4), с34.
За думата коприва.
Бояджиев, А. авт, 1995. Знаете ли, че .. Българска реч, 1(1), с15.
За буквата я.
2001
Бояджиев, А. авт, 2001. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(4), с-ци117–120.
2003
Бояджиев, А. авт, 2003. Думата оучрѣждение. В Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн. Румяна Павлова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Синдикирай