Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Бояджиев, Андрей  [Clear All Filters]
Глава от книга
Бояджиев, А. авт, 2003. Думата оучрѣждение. В Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн. Румяна Павлова. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Статия в списание
Бояджиев, А. авт, 2006. Две редки думи със значение ’мързелив’. Българска реч, 12(2–3), с-ци126–128.
Бояджиев, А. авт, 1995. Знаете ли, че .. Българска реч, 1(4), с34.
За думата коприва.
Бояджиев, А. авт, 1995. Знаете ли, че .. Българска реч, 1(1), с15.
За буквата я.
Бояджиев, А. авт, 2001. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(4), с-ци117–120.
Subscribe to Синдикирай