Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Филкова, Пенка  [Clear All Filters]
1993
Филкова, П. авт, 1993. Языковая редакция как следствие контактных межъязыковых связей. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), с-ци211–221.
1987
Филкова, П. авт, 1987. Библиография на трудовете на Блажо Блажев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци112–116.
Subscribe to Синдикирай