Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Курц, Йозеф  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Курц, Й. авт, 1963. Проблема члена в старославянском языке. В Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага.
Subscribe to Синдикирай