Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Милетич, Любомир  [Clear All Filters]
1910
Милетич, Л. авт, 1910. Павликянското наречие. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 26, с-ци1 – 28.
1905
Милетич, Л. авт, 1905. Източните български говори. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 21, с-ци1 – 102. Available at: http://www.rodopskistarini.com/2011/12/1905.html [Отворен на 1.07.2014AD].
1903
Милетич, Л. авт, 1903. Нашите павликяни. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, 19, с-ци1 – 369. Available at: http://www.rodopskistarini.com/2011/12/1904.html [Отворен на 1.07.2014AD].
Subscribe to Синдикирай