Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Делева, Витка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Делева, В. авт, 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), с-ци14–25.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Subscribe to Синдикирай