Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Тахиаос, Антоан-Емил  [Clear All Filters]
Глава от книга
Тахиаос, А.-Е. авт, 2001. Отзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. - . В В памет на Петър Динеков : Традиция, приемственост, новаторство. София: БАН, с-ци 66-74.
Subscribe to Синдикирай