Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Дуйчев, Иван  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Христова, Б. и съавт. авт-ри, 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Р
Дуйчев, И. авт, 1947. Рилският светец и неговата обител, София: Библиотека „Златни зърна”.
Ц
Дуйчев, И. авт, 1963. Центры византийско-славянского сотрудничества. Труды Отдела древнерусской литературы, 19, с-ци107 – 129.
Subscribe to Синдикирай