Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Гошев, Иван  [Clear All Filters]
Статия в списание
Гошев, И. авт, 1955. Заветът на св. Иван Рилски в светлината на старобългарското и на византийското литературно предание от IX-XIV век. Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”, 4 (30)(10), с-ци431-507.
Subscribe to Синдикирай