Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Сорокин, Юрий С.  [Clear All Filters]
Глава от книга
Князькова, Г.П. авт, 1981. Лексика народно-разговорного источника в травестированной поэме XVIII века. В Ю. С. Сорокин, ред Язык русских писателей XVIII века. Ленинград: Наука, с-ци 168–181.
Subscribe to Синдикирай