Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Бенямин, Валтер  [Clear All Filters]
2000
Бенямин, В. авт, 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. В Озарения. София: КХ - Критика и хуманизъм, с-ци 127 – 160.
Превод от немски.
Subscribe to Синдикирай