Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Георгиева, Мария  [Clear All Filters]
1990
Георгиева, М. & Йорданова, Й. авт-ри, 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци116–117.
Subscribe to Синдикирай