Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Мороз, Йосиф  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98–108.
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
Мороз, Й. авт, 1987. Мифологические корни притчи об усекновении головы Иоанна Предтечи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(3), с-ци68–78.
Мороз, Й. авт, 2001. Некоторые особенности жития св. св. Кирика и Юлиты. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(4), с-ци82–98.
Subscribe to Синдикирай