Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Барт, Ролан  [Clear All Filters]
2003
Барт, Р. авт, 2003. Система моды. Статьи по семиотике культуры, Москва: Издательство им. Сабашниковых.
1995
Барт, Р. авт, 1995. Разделението на езиците, София: Наука и изкуство.
1991
Барт, Р. авт, 1991. S/Z. В Въображението на знака. София: Народна култура, с-ци 434 – 458.
Барт, Р. авт, 1991. Критика и истина. В Въображението на знака. София: Народна култура, с-ци 303 – 325.
Subscribe to Синдикирай