Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Барт, Ролан  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Барт, Р. авт, 1991. S/Z. В Въображението на знака. София: Народна култура, с-ци 434 – 458.
К
Барт, Р. авт, 1991. Критика и истина. В Въображението на знака. София: Народна култура, с-ци 303 – 325.
Р
Барт, Р. авт, 1995. Разделението на езиците, София: Наука и изкуство.
С
Барт, Р. авт, 2003. Система моды. Статьи по семиотике культуры, Москва: Издательство им. Сабашниковых.
Subscribe to Синдикирай