Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Казанджиев, Спиридон  [Clear All Filters]
1995
Казанджиев, С. авт, 1995. Военна психология. Психология на боеца 2nd изд, София: Министерство на отбраната.
Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа: Библиогр. с. 453-456
Subscribe to Синдикирай