Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Грабар, Андрей  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Грабар, А. & Грабар, А. авт-ри, 1983. Един цариградски литургичен свитък и неговите илюстрации. В Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, с-ци 104–134.
Грабар, А. авт, 1925. „До-история“ болгарской живописи (Археологическая гипотеза). – В: Сборник в чест на Васил Златарски. София, 560–566. В Сборник в чест на Васил Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност : Приготвен от неговите ученици и почитатели. . София: Държавна печатница, с-ци 560–566.
Subscribe to Синдикирай