Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Михайлов, Георги  [Clear All Filters]
1979
Платон, философ авт, 1979. Критон. В Диалози. София: Наука и изкуство, с-ци 67-84.
Михайлов, Г. ред, 1979. Платон. Избрани творби, София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай