Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
Статия в списание
Дойнов, П. авт, 2011. (Не)възможната персоналистичност на алтернативния канон (1960-1990). Електронно списание LiterNet, 10(143). Available at: http://liternet.bg/publish/pdoynov/kanon.htm [Отворен на 29.07.2015AD].
Глава от книга
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Албена, Х. авт, 2012. Комунистическият национализъм. В П. Дойнов, ред НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Отворен на 02.05.2014AD].
Subscribe to Синдикирай