Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Автор is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Албена, Х. авт, 2012. Комунистическият национализъм. В П. Дойнов, ред НРБ-литературата: история, понятия, подходи. София: Кралица Маб. Available at: http://liternet.bg/publish3/ahranova/nacionalizym.htm [Отворен на 02.05.2014AD].
Р
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Subscribe to Синдикирай