Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Дойнов, Пламен  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дойнов, П. ред, 2009. Соцреалистически канон / Алтернативен канон, София: Нов български университет.
Дойнов, П. авт, 2011. (Не)възможната персоналистичност на алтернативния канон (1960-1990). Електронно списание LiterNet, 10(143). Available at: http://liternet.bg/publish/pdoynov/kanon.htm [Отворен на 29.07.2015AD].
Дойнов, П. авт, 2015. Разораване на културното поле (септември-декември 1944г.). В П. Дойнов, ред 9 септември 1944 г. Литература и политика. София: Кралица Маб.
Дойнов, П. авт, 2015. Литература Размразяване Разлом, София: Кралица Маб.
Дойнов, П. авт, 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Subscribe to Синдикирай