Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 18 резултата:
Избор: Автор is Климентина Иванова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Иванова, К. авт, 2000. Житието на Варвар Мироточец Пелагонийски (Битолски). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), с-ци40–60.
Иванова, К. авт, 1999. In memoriam [Дмитрий Сергеевич Лихачов]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, с-ци3–5.
Иванова, К. авт, 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), с-ци7–24.
Иванова, К. авт, 2012. За календарните триодни сборници, писани в Хилендарския манастир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(3), с-ци11–28.
Иванова, К. авт, 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Иванова, К. авт, 2003. Преводна литература. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 296–297.
Subscribe to Синдикирай