Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Анатолий А. Турилов  [Clear All Filters]
2010
Црвенковска, Е. авт, 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. В М. Йовчева и съавт., ред-ри Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, с-ци 238–249.
2008
Войтенко, А.А. и съавт. авт-ри, 2008. Apophthegmata Patrum. В Православная Энциклопедия. Москва: Русская православная церковь. Available at: http://www.pravenc.ru/text/75770.html [Отворен на 28.03.2015AD].
Subscribe to Синдикирай