Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванова-Константинова, Климентина  [Clear All Filters]
Глава от книга
Иванова-Константинова, К. авт, 1971. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. В П. Динеков, ред Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. БАН, с-ци 341–365.
Subscribe to Синдикирай