Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Фос, Кристиан  [Clear All Filters]
Глава от книга
Спасова, М. авт, 2004. Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Преводите през XIV столетие на Балканите. София: Горекс Прес.
доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.
Subscribe to Синдикирай