Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мирчев, Кирил  [Clear All Filters]
Глава от книга
Мирчев, К. авт, 1966. Към езиковата характеристика на Охридския апостол от XII в. В Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София: БАН, с-ци 107–120.
Subscribe to Синдикирай