Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Мирчев, Кирил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мирчев, К. авт, 1966. Към езиковата характеристика на Охридския апостол от XII в. В Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София: БАН, с-ци 107–120.
Мирчев, К. авт, 1978. Историческа граматика на българския език 3rd изд, София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай