Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Páclová, I.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Páclová, I. авт, 1971. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. В M. Bauerová & Štěrbová, M., ред-ри Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze. Praha: Academia, с-ци 277–284.
Subscribe to Синдикирай