Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Páclová, I.  [Clear All Filters]
1971
Páclová, I. авт, 1971. K otázce lexikálních grécismů v staroslověnských památkách s latinskou předlohou. В M. Bauerová & Štěrbová, M., ред-ри Studia palaeoslovenica. Sborník studií věnovaných k sedmdesátinám univ. prof. Dr. Josefa Kurze. Praha: Academia, с-ци 277–284.
Subscribe to Синдикирай