Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Зализняк, Андрей А.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Зализняк, А.А. авт, 2004. Древненовгородский диалект 2nd изд, Москва: Языки славянской културы.
П
Зализняк, А.А. авт, 2000. Палеография берестяных грамот. В В. Л. Янин & Зализняк, А. А., ред-ри Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. Москва: Русские словари.
Зализняк, А.А. авт, 2000. Палеография берестяных грамот. В В. Л. Янин & Зализняк, А. А., ред-ри Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). Палеография берестяных грамот и их внестратиграфическое датирование. Москва: Русские словари.
Subscribe to Синдикирай