Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Асенова, Ася  [Clear All Filters]
Статия в списание
Асенова, А. авт, 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч, 19(3), с-ци20 – 31.
Книга
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Шуманова, Н. и съавт. авт-ри, 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2011. Реч, етикет и културни традиции, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Лесното в трудния български език, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Subscribe to Синдикирай