Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дроснева, Елка  [Clear All Filters]
1999
Балчев, В. авт, 1999. Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”. В Е. Дроснева, ред Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“, с-ци 19–29.
Subscribe to Синдикирай