Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Янкова, Дияна  [Clear All Filters]
2005
Янкова, Д. авт, 2005. Симпозиум и нова асоциация по американистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХ(1), с-ци201–202.
1993
Янкова, Д. авт, 1993. Конференция в София на Международната асоциация на преподавателите по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци151–152.
Subscribe to Синдикирай