Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Янев, Людмил  [Clear All Filters]
1986
Янев, Л. авт, 1986. XVIII лятна славистична школа в Бърно. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с127.
Subscribe to Синдикирай