Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Федосеева, Наталия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Федосеева, Н. авт, 1986. Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци120–123.
В
Федосеева, Н. авт, 1980. Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци118–120.
Subscribe to Синдикирай