Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Узунова, Ирина  [Clear All Filters]
1984
Узунова, И. авт, 1984. Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци119–121.
Subscribe to Синдикирай